Re: Doktor..pewnie habilitowany.

18 gru 2017 - 11:05:08
jacoos Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> <Pytanie zasadnicze- czy PZA dziala dla poprawy i
> rozwoju wspinania w Polsce>
>
> Temat jest poważny, to i poważnie Ci odpowiem:
>
> Tak, Polski Związek Alpinizmu działa dla poprawy i
> rozwoju wspinania w Polsce. Wynika to zresztą wpro
> st ze statutu Związku, który stanowi (pkt 6): "Cel
> em PZA jest rozwijanie polskiego alpinizmu, przez
> który rozumie się wszelkie sporty wymagające umiej
> ętności wspinaczkowych."
>
> W punkcie 7 statutu następuje rozwinięcie, m.in pr
> zez co PZA realizuje ten cel (wybiórczo, cały stat
> u dostępny jest tu [pza.org.pl])
> : "sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej
> i wychowawczej nad członkami organizacji zrzeszony
> ch w PZA.. ..czuwanie nad zachowaniem należytego p
> oziomu etycznego wśród członków klubów i organizac
> ji alpinistycznych oraz trenerów i instruktorów..
> ..prowadzenie działalności szkoleniowej dla członk
> ów organizacji zrzeszonych w PZA.. ..propagowanie
> i popularyzowanie alpinizmu.. ..współpracę z placó
> wkami naukowymi na polu zagadnień związanych z pro
> blematyką górską i sportową.. ..współdziałanie z i
> nstytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sp
> rawami alpinizmu.. ..popieranie i ułatwianie dział
> alności alpinistycznej w kraju i za granicą w szcz
> ególności działalności sportowej, treningowej, szk
> oleniowej eksploracyjno-dokumentacyjnej, prowadzen
> ie własnej bazy noclegowej w rejonach górskich i s
> kałkowych dla członków organizacji zrzeszonych w P
> ZA, popieranie i ułatwianie wyjazdów alpinistyczny
> ch oraz organizowanie centralnych imprez alpinisty
> cznych.."
>
> I wszystko to PZA robi.
>
> Druga część Twojego pytania dotyczy środowiska <cz
> y dziala na szkode srodowiska>
> Nie jestem pewien o które (jakie) środowisko chodz
> i - jeśli o "społeczne" czyli zbiór ludzi gór, to
> już odpowiedziałem cytując statut; jeśli o środowi
> sko w sensie przyrodniczym (naturalne, geograficzn
> e), odpowiedź nie jest taka łatwa - bo z jednej st
> rony statut stanowi: "..organizowanie, propagowani
> e i wspieranie działań w zakresie ochrony przyrody
> i innych inicjatyw prośrodowiskowych, związanych z
> obszarami działania członków Związku..", z drugiej
> zaś strony przebywanie wspinaczy na terenach cenny
> ch przyrodniczo, nie wpływa na nie korzystnie.
>
> Być może formuła Związku, narzucona nam we wczesno
> -środkowej gierkowszczyźnie, nie jest najszczęśliw
> sza (ja np. nie czuję się sportowcem), ale jej zmi
> any nie da się przeprowadzić pstryknięciem palcem.
>
> Pozdrawiam serdecznie
> Włodek "Jacooś" Porębski


Kurcze ale to czegoś tutaj nie rozumiem... PZA ma wspierać rozwój wspinu w Polsce ale jednocześnie jej członek pisze takie o to prace które cytuję "cichy wielbiciel" post wyżej? Mam chyba jakieś rozdwojenie jaźni...

"Tytuł: Nowa koncepcja zarządzania ruchem wspinaczkowym w Tatrzańskim Parku Narodowym jako sposób ograniczenia wpływu taternictwa na środowisko.
Autor: Miłosz Jodłowski

Streszczenie:

Tatrzański Park Narodowy jest jedynym obszarem w Polsce, na którym uprawiane są wszystkie formy wspinaczki – od tradycyjnej wspinaczki górskiej po sportową wspinaczkę skałkową i bouldering. W latach 2007–2010 w TPN prowadzone były badania nad oddziaływaniem taternictwa na środowisko. Na podstawie monitoringu ruchu wspinaczkowego zbadano jego rozkład przestrzenny i czasowy. Określono wpływ poszczególnych rodzajów wspinaczki na rzeźbę, szatę roślinną i świat zwierzęcy. Przeprowadzono też badania percepcji istniejących regulacji dotyczących ruchu wspinaczkowego w TPN. Wyniki pokazują, że dotychczasowe zasady udostępniania TPN nie pozwalają na skuteczną eliminację zagrożeń związanych z ruchem wspinaczkowym. Proponowana autorska koncepcja zarządzania ruchem wspinaczkowym w TPN opiera się na ocenie wpływu różnych form wspinaczki na środowisko, ocenie atrakcyjności wspinaczkowej poszczególnych ścian skalnych oraz wynikach monitoringu ruchu wspinaczkowego. Zakłada wprowadzenie bardziej szczegółowych regulacji, polegających na ograniczeniach nie tylko przestrzennych, lecz także ilościowych i jakościowych. Zaproponowano również zasady prowadzenia monitoringu taternictwa w TPN.

Źródło: [tpn.pl] (str. 63)" "

eeee? Chciało by się powiedzieć po hamerykańsku "What da fak?"
Podziel się:
Temat Autor Wysłane

Doktor..pewnie habilitowany.

yeti362 16 gru 2017 - 15:59:46

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jacoos 16 gru 2017 - 17:40:39

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

cichy wielbiciel 16 gru 2017 - 20:05:26

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

łojant 16 gru 2017 - 21:57:19

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

cichy wielbiciel 17 gru 2017 - 16:58:38

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Warchoł 16 gru 2017 - 23:13:10

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

sztaba 18 gru 2017 - 08:03:08

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

makar 17 gru 2017 - 22:41:05

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

$więty 16 gru 2017 - 20:10:51

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jerrygwizdek 17 gru 2017 - 23:22:25

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

sztaba 18 gru 2017 - 08:36:40

Łubu dubu, niech nam żyje działacz naszego klubu

cichy wielbiciel 18 gru 2017 - 11:13:01

Re: Łubu dubu, niech nam żyje działacz naszego klubu

kierownik 18 gru 2017 - 13:06:09

Re: Łubu dubu, niech nam żyje działacz naszego klubu

Sprocket 18 gru 2017 - 13:13:35

Re: Łubu dubu, niech nam żyje działacz naszego klubu

kierownik 18 gru 2017 - 13:32:17

Re: Łubu dubu, niech nam żyje działacz naszego klubu

Sprocket 18 gru 2017 - 14:18:12

Re: Łubu dubu, niech nam żyje działacz naszego klubu

kierownik 18 gru 2017 - 14:21:15

Re: Łubu dubu, niech nam żyje działacz naszego klubu

Sprocket 18 gru 2017 - 14:25:22

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

cichy wielbiciel 18 gru 2017 - 11:28:06

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jacoos 18 gru 2017 - 10:42:16

» Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Jerzy.Kolakowski 18 gru 2017 - 11:05:08

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jacoos 18 gru 2017 - 11:58:06

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Kajman 19 gru 2017 - 22:07:09

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jacoos 19 gru 2017 - 22:37:06

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Kajman 20 gru 2017 - 15:54:10

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 19 gru 2017 - 23:38:29

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

makar 20 gru 2017 - 10:39:42

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 20 gru 2017 - 13:03:13

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

gl 20 gru 2017 - 13:43:59

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 20 gru 2017 - 14:00:34

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

gl 20 gru 2017 - 14:10:05

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 20 gru 2017 - 14:31:02

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

gl 20 gru 2017 - 15:05:57

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 20 gru 2017 - 15:13:27

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

gl 20 gru 2017 - 15:29:42

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 20 gru 2017 - 15:55:56

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Less-R 20 gru 2017 - 16:44:12

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 20 gru 2017 - 17:07:19

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

TomaszKa 23 gru 2017 - 08:20:26

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 23 gru 2017 - 09:29:21

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

TomaszKa 23 gru 2017 - 16:35:08

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Troskliwy_Miś 19 gru 2017 - 14:34:24

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jacoos 19 gru 2017 - 16:46:36

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

yeti362 29 gru 2017 - 20:25:09

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 16 gru 2017 - 23:56:34

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

DZK 17 gru 2017 - 21:53:23

dr. Jodłowski o ograniczeniu wpływu taternictwa na środowisko

cichy wielbiciel 18 gru 2017 - 10:30:45

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Jerzy.Kolakowski 18 gru 2017 - 12:20:23

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Less-R 18 gru 2017 - 13:11:46

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Jerzy.Kolakowski 18 gru 2017 - 14:45:47

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 18 gru 2017 - 14:48:35

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jacoos 18 gru 2017 - 15:21:16

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

valdi 18 gru 2017 - 17:35:06

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 18 gru 2017 - 18:07:47

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jacoos 18 gru 2017 - 18:25:57

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 18 gru 2017 - 19:07:36

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

valdi 18 gru 2017 - 20:29:59

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jacoos 18 gru 2017 - 20:43:06

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

valdi 18 gru 2017 - 22:06:40

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

gl 18 gru 2017 - 22:28:55

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 18 gru 2017 - 22:31:12

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

FunThomas 18 gru 2017 - 20:52:23

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

sztaba 23 gru 2017 - 08:57:25

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Lukasz_ 23 gru 2017 - 20:17:41

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

jacoos 23 gru 2017 - 21:00:17

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

wube 24 gru 2017 - 14:40:25

Re: Doktor..pewnie habilitowany.

Józ 02 sty 2018 - 13:47:14Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty