27 paź 2006 - 23:27:25
Posiedzenie zarządu Fundacji
W dniu 26 października odbyło się w Warszawie kolejne posiedzenie zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki. Atmosfera jak zwykle była miła i koleżeńska, jednak wciąż towarzyszyła nam zaduma i smutek, gdyż było to pierwsze nasze spotkanie bez Ziomka po jego niedawnej tragicznej śmierci. Podjęto następujące decyzje:

1. Rozstrzygnięto ogłoszony za pośrednictwem forum Brytana konkurs na logo Fundacji (dotychczas posługiwaliśmy się prowizorycznym znakiem graficznym "skleconym" z logo PZA i nazwy Fundacji). W naszym odczuciu nowe logo ma za zadanie prezentować zrozumiałymi dla każdego znakami idee naszej organizacji. Drugim ważnym kryterium było to, by użyta paleta barw była zredukowana do minimum, by znak nawet w układzie monochromatycznym zachowywał swoją funkcjonalność i nie stawał się karykaturą (to siłą rzeczy wyklucza wszelkie skomplikowane konturówki, cieniowanie itp.), i wreszcie by można go było odwzorować różnymi technikami drukarskimi, haftem maszynowym, w formie pieczątki itp. bez niepotrzebnego generowania kosztów za realizację skomplikowanych projektów. Takie kryteria sprawiły, że z kilkunastu przedstawionych propozycji na wstępie pozostały trzy (w tym niektóre w kilku wariantach). Ostatecznie w naszym odczuciu najlepszym okazał się jeden z projektów nadesłanych przez Kol. Tadeusza "Mazeno" Dzięgielewskiego, któremu składamy serdeczne gratulacje i podziękowanie. Ten rysunek właśnie postanowiliśmy przyjąć jako oficjalny znak naszej Fundacji. Oto nasze nowe logo:
Autora prosimy o nadesłanie na adres mailowy biura PZA powiększonego rysunku w dużej rozdzielczości, do wykorzystania w oficjalnych publikacjach. Nowe logo ma kształt prostokąta, górną część wypełnia stylizowany zarys grani wieńczącej południową ścianę Lhotse, nierozerwalnie związaną z ostatnim etapem życia Patrona Fundacji i wciąż stanowiącą symbol największych dokonań alpinistycznych, poniżej w polskie barwy narodowe wkomponowana jest nazwa Fundacji.

W sprawie konkursu na nowe logo nieco narozrabiał też dobry duch naszej akcji "Śmigło" - czyli "Dzik" ;-) Chciał on zaangażować do pracy nad naszym znakiem środowisko profesjonalnych plastyków za pomocą ich forum internetowego. Propozycja ta dłuższy czas była jednak przez grafików ignorowana, a nawet przyjmowana niezbyt przychylnie. Dopiero w ostatnich dniach admin tamtejszego forum wykazał dla tej inicjatywy wiele zainteresowania i życzliwości, ale... jak dotąd nie otrzymaliśmy bezpośrednio żadnych propozycji współpracy. Jeśli taki sygnał nadejdzie w najbliższym czasie, gotowi jesteśmy rozważyć przeprowadzenie konkursu ponownie - włączając prace nadesłane dotychczas jak i nowe opracowane przez profesjonalistów. W przeciwnym wypadku prezentowana wyżej zwycięska praca konkursowa pozostanie naszym logo już na stałe.

2. Rozpatrzono prośbę Marcina Szczotki i Adama Pieprzyckiego o dofinansowanie wyprawy alpinistycznej Trango Tower 2006. Pierwotnie miała być to pożyczka, jednak okazało się, że udzielenie formalnie pożyczki przez Fundację pociąga za sobą nader skomplikowane procedury prawne i księgowe; postanowiliśmy zatem z ostateczną decyzją o formie przekazania kwoty 4.500,- zł. zaczekać do czasu powrotu wyprawy. Wyjazd okazał sie wielkim sportowym sukcesem, zostały wytyczone nowe drogi o wielkiej wartości sportowej, uczestnicy dokonali też kilku przejść równie ambitnych dróg już istniejących. Zarząd podjął zatem decyzję, by przekazane środki rozliczyć jako dofinansowanie wyprawy przez Fundację.

3. Piszący te słowa zreferował wyniki swoich rozmów z TOPR na temat przekazania 80.000,- zł. pozostających na koncie Fundacji w ramach Akcji "Śmigło dla Tatr". Naczelnik Pogotowia przedstawił dwie następujące możliwości:

a. Planowany od dłuższego czasu remont wyciągarki do śmigłowca (koszt ok. 300.000,- zł.);

b. Doposażenie śmigłowca w nowy specjalistyczny sprzęt dla spełnienia wymogów wchodzącej w życie Ustawy o ratownictwie. Już na listopada helikopter odleci do Świdnika gdzie bedzie poddany modernizacji.
TOPR nie mogło przedstawić konkretnego zapotrzebowania, gdyż z ministerstwa nie napłynęły jeszcze informacje o tym, w jakiej wysokości rząd dofinansuje i zrefunduje opisane wyżej inwestycje. Zarząd Fundacji upoważnił zatem Kol. Natkańskiego, by w ramach ww. celów dokonał przelewu 80.000,- zł. gdy tylko TOPR nadeśle szczegółowe sprawozdanie.

4. Zarząd postanowił, że następne zebranie rady i zarządu Fundacji odbędzie się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Będziemy wówczas chcieli wraz z p. Anną Milewską-Zawadą podjąć decyzję o pierwszych stypendiach w ramach Funduszu im. Zawady; a także poprosić radę Fundacji o wybór nowego członka zarządu na miejsce wakujące po śmierci Ziomka; na dzień dzisiejszy zarząd Fundacji uważa, że dobrym kandydatem byłby Artur Paszczak - choćby ze względu na fakt koordynowania przezeń Akcji "Tatry bez młotka".

Z taternickim pozdrowieniem
Jacek Rządkowski
Podziel się:
Temat Autor Wysłane

» Posiedzenie zarządu Fundacji

Ryszard Ochodzki 27 paź 2006 - 23:27:25Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty