Senat uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym

28 wrz 2006 - 20:18:26
Senat uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym
PAP 18:05

Senat bez poprawek uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Stało się tak, mimo że w toku prac nad tym aktem w Komisji Zdrowia, a także - w trakcie posiedzenia plenarnego izby - były zgłaszane poprawki. Senatorowie uznali jednak, że w obliczu "niepewnej sytuacji politycznej" nie należy wydłużać czasu uchwalania tej ustawy.

Za uchwaleniem ustawy bez poprawek opowiedziało się 44 senatorów, przeciw - 32, wstrzymało się 4.

Sprawozdawca senackiej Komisji Zdrowia Władysław Sidorowicz (PO) powiedział, że z inicjatywą, by złożyć wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, wyszli senatorowie PiS. To stanowisko jest tłumaczone faktem, że przy niepewnej sytuacji Sejmu, posłowie nie zajmą się ustawą. Tymczasem niezajęcie się przez Sejm tą sprawą w okresie zawieruchy politycznej zagraża racjonalnemu wydatkowaniu zaplanowanych pieniędzy na system. Krótko mówiąc, jest to gra o 1,2 mld zł, które ta ustawa - choć niedoskonała - pozwala jednak wydać - mówił Sidorowicz.

W trakcie pracy w Komisji Zdrowia senatorowie proponowali m.in., by wysokość środków na finansowanie zadań ratownictwa medycznego w projekcie ustawy budżetowej na dany rok nie mogła być niższa, niż kwota planowana na ten cel w poprzednim roku.

Senatorowie chcieli też zmienić okres, do którego lekarze pracujący w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w zespołach ratownictwa medycznego powinni obowiązkowo zrobić specjalizację w dziedzinie ratownictwa. Chcieli ten czas skrócić do 2015 r., a nie jak zdecydował Sejm - do 2020 r.

Nie udało się także wprowadzić zapisu mówiącego o tym, że osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ma prawo do intymności, poszanowania godności i ochrony danych osobowych.

Sejm uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym 8 września. Ustawa zakłada m.in. utworzenie w urzędach wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), które będą przyjmować zgłoszenia z numeru alarmowego 112 i natychmiast informować odpowiednie służby o nagłych wypadkach.

Ustawa mówi o dwojakim sposobie finansowania ratownictwa medycznego: z budżetu państwa i przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Budżet będzie płacił tylko za świadczenia zdrowotne udzielane choremu w tzw. fazie przedszpitalnej, czyli od wypadku do momentu dowiezienia chorego do szpitala. Za świadczenia wykonane na oddziale ratunkowym będzie płacił NFZ. Utworzone zostaną zespoły koordynacji ratownictwa medycznego. W wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego będzie działał lekarz-koordynator.

W systemie ratownictwa mają współdziałać: szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym także lotnicze, oraz organy administracji rządowej, zajmujące się realizacją zadań z tego zakresu. Zespoły ratownictwa będą dzielić się na specjalistyczne (lekarz i pielęgniarka lub ratownik; co najmniej trzy osoby) i podstawowe (bez lekarza; co najmniej dwie osoby).

Ponadto w ustawie znalazły się zapisy: o obowiązkowej edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach, a także o ustanowieniu 13 października dniem ratownictwa medycznego.

Ustawa ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2007 r. Na ratownictwo medyczne w przyszłym roku ma być przeznaczone z budżetu państwa ponad 1,2 mld zł. (js)
Podziel się:
Temat Autor Wysłane

» Senat uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Ryszard Ochodzki 28 wrz 2006 - 20:18:26Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty