Certyfikowany Monter UDT - Systemy Fotowoltaiczne / darmowe szkolenia

13 cze 2019 - 10:49:00
Prowadzimy rekrutację na darmowe szkolenia - Certyfikowany Monter Instalacji Fotowoltaicznych z uprawnieniami UDT
Miejsce realizacji szkolenia: Mazowsze

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 – Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa:

120 osób w wieku powyżej 18 roku życia z województwa mazowieckiego , w szczególności osoby zamieszkujące obszary wiejskie (klas. 3 DEGURBA) oraz osoby w wieku 50+ i/lub z wykształceniem na poziomie ISCED 3 włącznie, które zamieszkują woj. mazowieckie w rozumieniu KC.
Projekt skierowany jest dla osób zamieszkujących poniższe powiaty:

Podregion płocki: powiat gostyniński, powiat płocki, powiat sierpecki;
Podregion siedlecki: powiat garwoliński, powiat łosicki, powiat siedlecki, powiat sokołowski, powiat węgrowski;
Podregion ciechanowski: powiat ciechanowski, powiat mławski, powiat płoński, powiat pułtuski, powiat żuromiński;
Podregion radomski: powiat białobrzeski, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat przysuski, powiat radomski, powiat szydłowiecki, powiat zwoleński, powiat m. Radom;
Podregion ostrołęcki: powiat makowski, powiat ostrołęcki, powiat ostrowski, powiat przasnyski, powiat wyszkowski, powiat m. Ostrołęka;
Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 120 osób dorosłych powyżej 18 roku życia z woj. mazowieckiego, w szczególności osób zamieszkujących tereny wiejskie zgłaszające się z własnej inicjatywy wyrażające chęć podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym na instalatora instalacji fotowoltaicznych lub instalatora pomp ciepła zakończonym egzaminem w UDT potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych do 30.06.2020r.
W ramach projektu oferujemy:

udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem
uzyskania uprawnień montera;
udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
materiały szkoleniowe;
catering w trakcie zajęć;
dostęp do oprogramowania do projektowania;

więcej informacji pod emailem: ue@on-eco.pl oraz tel. 668 606 664 Marcin / On Sp. z o.o.
Podziel się:
Temat Autor Wysłane

» Certyfikowany Monter UDT - Systemy Fotowoltaiczne / darmowe szkolenia

marcin_oneco 13 cze 2019 - 10:49:00Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty