Re: Polski Klub Górski zaprasza

19 lis 2005 - 21:37:53
Czy to wreszcie PeKaGó reaktywacja? Jako cz∏onek tej szacownej organizacji od 87 roku niedawno (po paru latach na WeÊcie) usi∏owa∏em jà znowu namierzyç, ˝eby sk∏adki zap∏aciç i legitk´ podbiç, ale jedyne co znalaz∏em to nawpó∏ martwa strona w necie i prezes na emigracji. Czy coÊ si´ zmieni∏o? OczywiÊcie w poniedzia∏ek nie mam czasu i jestem poza wawà. Ale mo˝e w jakieÊ inne dni ktoÊ gdzieÊ chadza z pieczàtkà???
Podziel się:
Temat Autor Wysłane

Polski Klub Górski zaprasza

Anna Młotecka 19 lis 2005 - 17:03:44

Re: Polski Klub Górski zaprasza

juri_25 19 lis 2005 - 17:12:37

Re: Polski Klub Górski zaprasza

salvador 19 lis 2005 - 17:17:50

Re: Polski Klub Górski zaprasza

juri_25 19 lis 2005 - 17:27:56

» Re: Polski Klub Górski zaprasza

StarYaleJary 19 lis 2005 - 21:37:53

Re: Polski Klub Górski zaprasza

Irek 20 lis 2005 - 13:14:19

Re: Polski Klub Górski zaprasza

juri_25 20 lis 2005 - 13:39:45

Re: Polski Klub Górski zaprasza

go 21 lis 2005 - 12:38:55

Re: Polski Klub Górski zaprasza

juri_25 21 lis 2005 - 18:19:01

Re: Polski Klub Górski zaprasza

Manu 21 lis 2005 - 13:09:12

Re: Polski Klub Górski zaprasza

Starosta 12 gru 2005 - 17:04:57Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty