15 paź 2018 - 09:57:23
Motor Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> SZ Napisał(a):
> > brak biletu jest wykroczeniem, a wynika to z art
> . 121 § 2 Kodeksu wykroczeń.
>
> Nie jest to takie oczywiste. Podobieństwo świadcze
> nia do innych wskazanych w dyspozycji art. 121 § 2
> kw może polegać na charakterze świadczenia jako pł
> atnego, zaspokajającego określone potrzeby, stanow
> iącego usługę. Nie będzie wchodziło w grę gdy świa
> dczenie ma charakter publicznoprawny. Krzysztof Gr
> uszecki w Komentarzu do Ustawy o ochronie przyrody
> , 2018 nawiązuje do dwóch koncepcji - publicznopra
> wnej, gdzie opłata ma podobny charakterze jak opła
> ty za korzystanie ze środowiska i cywilnoprawnej,
> gdzie ma charakter świadczenia wzajemnego za korzy
> stanie z infrastruktury parku. Autor opowiadając s
> ię za drugą koncepcją nie przesądza o jej rzeczywi
> stym charakterze. Pod rządami ustawy o ochronie pr
> zyrody z 16 października 1991 r. przyjmowano, że o
> płaty te mają charakter publicznoprawny, chociaż a
> rt 14 ust. 6a tejże mówił o tym, że opłaty przezna
> czane są m. in. na utrzymanie infrastruktury turys
> tycznej i edukacyjnej.

niestety "inne podobne świadczenie" w tym przepisie oznacza dwolne świadczenie, którego cechą jest bezwłoczna zapłata, czyli płatność niezwłoczenie po usłudze lub też w monencie wyrażenia woli skorzystania z niego + świadomość odpłatności.

de facto lepiej niech zostanie tak jest tj. wykroczenie szalbierstwa z art. 121 ust. 2 KW, zamiast np. przestępstwa oszustwa.

Michał Brożyna
Podziel się:
Temat Autor Wysłane

Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

mp3 26 wrz 2018 - 15:50:19

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

rav 26 wrz 2018 - 17:41:27

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

mp3 26 wrz 2018 - 17:59:28

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

marecky 27 wrz 2018 - 10:21:53

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

mp3 27 wrz 2018 - 11:43:47

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

kaarol 28 wrz 2018 - 23:21:59

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

mp3 30 wrz 2018 - 12:31:51

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

valdi 30 wrz 2018 - 16:17:55

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

Zbychu 02 paź 2018 - 12:24:17

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

mischa 02 paź 2018 - 13:25:03

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

kanadol 14 paź 2018 - 21:31:27

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

SZ 14 paź 2018 - 11:37:43

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

Troskliwy_Miś 14 paź 2018 - 14:02:24

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

Luka 14 paź 2018 - 14:46:27

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

tjn 14 paź 2018 - 23:32:31

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

mischa 14 paź 2018 - 23:41:01

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

tjn 14 paź 2018 - 23:46:21

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

valdi 14 paź 2018 - 23:40:36

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

Motor 15 paź 2018 - 00:22:46

» Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

mischa 15 paź 2018 - 09:57:23

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

teresa 16 paź 2018 - 15:40:12

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

Waldek123 26 paź 2018 - 18:13:40

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

gl 29 paź 2018 - 16:20:44

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

ROCKDUDE 26 paź 2018 - 21:43:20

Re: Mandaty TPN-brak biletu, przebywanie w nocy-jak uchylic

daniel3ttt 27 paź 2018 - 21:24:19Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować