Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

18 mar 2018 - 20:03:08
Jumbo Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Drogi Redaktorze!
>
> Mnie się wydawało, że mamy jedno środowisko, być m
> oże podzielone na frakcje, ale jedno. Teraz widzę,
> że się myliłem. Chyba że to freudowskie przejęzycz
> enie.
>

Pewnie gdyby MK napisał "naszemu środowisku" zostałby nazwany uzurpatorem, i zapytany jaka cyfra upoważnia go do utożsamiania się w pierwszej osobie ze środowiskiem wspinaczy.
Z tym freudowskim przejęzyczeniem to zapożyczenie wprost z forum KWW?
Mam wrażenie, że to łapanie Macieja za słówka i eksponowanie mało istotnych są powodem dryfowania dyskusji ze spraw kluczowych na mieliznę i rafy.

>
> Tak jest! Należy nawoływać do nierespektowania szk
> odliwego!, niesprawiedliwego prawa wprowadzanego z
> pozycji siły! To jest istota Alpinizmu! To, że Red
> aktor „naszego” pisma środowiskowego nie rozumie t
> ego jest zastanawiające.

TPN z mocy ustawy o ochronie przyrody ma obowiązek do prowadzenia monitoringu STATYSTYCZNEGO dla każdego z udostępnień, nie tylko dla taternictwa. TPN jest zobligowany prawem do monitorowania ruchu taternickiego, podobnie zresztą jak ilości wydanych noclegów na Szałasiskach czy zużytej w tym miejscu wody mimo, że tą dostarcza nam potok płynący źlebem Żandarmerii.
Monitorowanie ruchu taternickiego nie jest możliwe dzięki zastosowaniu elektronicznych rejestratorów ruchu bo trzeba by je ustawić na dojściu pod każdą ścianę. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest rejestracja wyjść taternickich.
Do tej pory odbywało się to z wykorzystaniem książek wyjść taternickich. Audyt pod względem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych stwierdził, że KWT nie mogą być nadal traktowane jako baza danych dla prowadzenia monitoringu. KWT mogą pozostać ale wpisy w nich nie mogą być obligatoryjne. TPN zatem został zmuszony do uruchomienia innego narzędzia czyli elektronicznej wersji KWT. TPN zadowala się wpisami anonimowymi a likwidacja tychże nie jest dopuszczalna bez zmiany ustawy o ochronie przyrody. Zatem ESR musi dawać możliwość rejestracji wyjścia taternickiego bez podania personaliów. Potwierdzeniem rejestracji jest generowany automatycznie jednorazowy numer który wystarczy podać w przypadku kontroli czy wyjście zostało zarejestrowane

Zatem KTÓRA z opisanych powyżej regulacji, jest przejawem

> szkodliwego!, niesprawiedliwego prawa wprowadzanego z
> pozycji siły!

Mamy zawalczyć z ustawą o ochronie danych osobowych czy ustawą o ochronie przyrody??

>
> Od dekad Park w osobach różnych Dyrektorów dąży do
> wyrugowania taternictwa z Tatr.
no cóż, tak się składa że od co najmniej 12 lat siedzę w temacie, działając w Komisji Tatrzańskiej PZA.
Gdyby dyrektorzy TPN dążyli do wyrugowania taternictwa to już dawno stało by się to faktem.
Tymczasem status quo udostępnienia rejonów dla wspinania w Tatrach jest stabilne jak pogoda w Yosemite.


> Przypomnę Rąbaniska
Rąbaniska utraciliśmy na własne życzenie dopuszczając do zalesienia obszaru obozowiska. W efekcie wilgoć panująca na tym taborze stała się nie do zniesienia. Średnie obłożenie taboru nie przekraczało 10 osób w sezonie. Wspinacze woleli podchodzić z Zako godzinę niż z wiecznie spleśniałego taboru 20 minut.


> Włosienicę,
też mam sentyment do klimatu chatki, ale też nie przesadzajmy. Z praktycznego punktu widzenia Wozownia z systemem zniżek jest dużo lepszym rozwiązaniem. Uważasz że rekultywacja parkingu na Włosienicy była słuszna czy nie? Czy widzisz tam w dalszym ciągu funkcjonowanie chatki?

> podchody pod Szałasiska
funkcjonowanie Szałasisk i Betlejemki nie są niczym zagrożone. Zamiast rozmów na temat nieodległej likwidacji i śmierci technicznej rozmawiamy o modernizacji i zmniejszeniu szkodliwego oddziaływania na przyrodę TPN

> i puste obietnice Parku.
uproszczenie

> Wiele o tym pisali nasi środowiskowi koledzy, np.
> Młody, czy Paszczu.
to fakt, wiele pisali ...


>
> Tak się składa, że częściej po stronie środowiska
> stawał Klub KW Warszawa, a nie powołany do tego PZA!
Proszę o konkrety bo chyba coś mi umknęło.
W jakim zakresie KW Warszawa stawał po stronie środowiska bardziej niź PZA?
W sprawie bazy taternickiej, dostępu do wspinania?


> Przypominam sprawę „kart wspinacza” i postawę KW W
> arszawa, dzięki której doszło do utrącenia niekorz
> ystnych NAM przepisów. Proszę pamiętać, że za prze
> ciwnika mieli … PZA.

Jak dla mnie sytuacja w której taternikiem jest każdy kto to zadeklaruje jest dość ryzykowna.
Karta Taternika Jaskiniowego funkcjonuje na życzenie tego środowiska i w ten sposób KTJ ogranicza penetrację jaskiń przez osoby nie posiadające kompetencji czy firmy organizujące eventy w tatrzańskich dziurach.
Na Jurze jest już wolność i problemy z zachowaniem okresów ochronnych dla nietoperzy.

W TANAPie trzeba wykazać się przynależnością do klubu zrzeszonego w federacji narodowej. Nie musisz posiadać kompetencji - ważne że zapłaciłeś składkę członkowską. To dopiero jest niesprawiedliwa regulacja którą
warto bojkotować!

> Mam osobiste obawy, że PZA osobami lobby instrukto
> rskiego próbuje za wszelką cenę dogadać się z Park
> iem – pewno aby zachować swój status quo.

Obowiązuje deregulacja i zawód instruktora nie jest regulowany przez prawo.
Nie działają również inne mechanizmy - ubezpieczenie od OC można wykupić bez tłumaczenia się z posiadanych kompetencji. Rynek raczej słabo ustawia temat. Konsekwencje tego radosnego stanu są już widoczne, a to dopiero początek.
Z drugiej strony usługi przewodnickie w górach są regulowane ustawą . Jak dla mnie to nie jest normalna sytuacja.

>
> Kosztem będzie ograniczenie istoty Alpinizmu, któr
> ego istotą jest niepokorność! i chodzenie tam gdzi
> e inni nie chodzą.
Jarek
dostrzegam pewien brak spójności w tym co napisałeś powyżej a postem w sprawie Sulova
[wspinanie.pl]
"Myślę, że lepiej przestrzegać zakazów w Sulowie. Na ogół nie widziałem Słowaków wspinających się w zamkniętych rejonach. Wynika to z tego, że jak kiedyś i oni olewali zakazy, to przyrodnicy zamknęłi Sulow do wspinania i dużo musieli się nachodzić żeby to odkręcić. Jeśli chcesz iść w zakazany rejon,to pewno nikt Cię nie powstrzyma tylko po co zrażać do siebie naszych południowych sąsiadów, którzy i tak uważają nas za prostaków (i trudno się z nimi nie zgodzić)
Miłego wspinania
Jumbo "

:-)

>
> Ruch alpinistyczny, czy szerzej, wspinaczkowy w na
> szym kraju potrafi się sam regulować i sami jesteś
> my najlepszymi policjantami w naszym środowisku. U
> ważam, że jako Alpiniści/ Wspinacze mamy dobry i s
> pójny kodeks moralny, który reguluje nasze poczyna
> nia w górach.

toś zapodał...
IDEALIZUJESZ
Mamy zerową zdolność do środowiskowego ostracyzmu. Utraciliśmy ją chyba na zawsze.
Tolerujemy w naszym gronie wszystko co dawniej było piętnowane.


> Nie potrzebujemy do tego przepisów p
> arkowych, czy PZA.
>

My chyba nie o tym.
TPN poprzez ESR nie ma na celu naprawiania środowiskowego kodeksu etycznego czy moralnego.

z taternickim,
px
Podziel się:
Temat Autor Wysłane

"Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Jumbo 17 mar 2018 - 18:29:33

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

adamniemalysz 18 mar 2018 - 11:42:40

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Piotr Xięski 18 mar 2018 - 13:00:26

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

adamniemalysz 18 mar 2018 - 13:39:47

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Piotr Xięski 18 mar 2018 - 15:09:54

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

adamniemalysz 18 mar 2018 - 16:10:48

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Piotr Xięski 18 mar 2018 - 17:09:23

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

adamniemalysz 18 mar 2018 - 21:43:54

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Piotr Xięski 18 mar 2018 - 23:15:50

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

adamniemalysz 19 mar 2018 - 14:54:55

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Piotr Xięski 21 mar 2018 - 11:24:26

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

adamniemalysz 21 mar 2018 - 16:15:00

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

makar 18 mar 2018 - 16:15:43

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

adamniemalysz 18 mar 2018 - 16:33:43

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

jerrygwizdek 19 mar 2018 - 15:11:40

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Troskliwy_Miś 23 mar 2018 - 14:26:12

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

lpi 26 mar 2018 - 09:51:37

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

makar 18 mar 2018 - 19:38:42

» Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Piotr Xięski 18 mar 2018 - 20:03:08

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

SEMTEX 19 mar 2018 - 11:05:38

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Piotr Xięski 19 mar 2018 - 11:45:49

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

władekv 08 kwi 2018 - 11:24:06

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Józ 21 mar 2018 - 12:59:29

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

AndrzejKo 21 mar 2018 - 20:08:39

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Jumbo 21 mar 2018 - 19:01:15

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Troskliwy_Miś 23 mar 2018 - 14:58:49

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Admin 24 mar 2018 - 11:55:05

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Piotr Xięski 24 mar 2018 - 23:45:51

Re: "Ten spór szkodzi Waszemu środowisku."

Piotr Xięski 24 mar 2018 - 23:44:52



Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty