Konkurs Fundacji Kukuczki o dotację na wydanie książki o tematyce alpinistycznej - otwarty!

29 gru 2007 - 12:52:10
Od dłuższego już czasu napływały do nas sporadyczne zgłoszenia z prośbą o dofinansowanie książek o tematyce alpinistycznej. Wszystkim, rzecz jasna, nie mogliśmy zaradzić. Zatem problem postanowiliśmy rozstrzygnąć w drodze corocznego konkursu, formuła ta świetnie się bowiem sprawdza w ramach Funduszu Zawady. Zainteresowanych zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń.

Oto treść regulaminu:


REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO im. Jerzego Kukuczki O DOTACJĘ NA WYDANIE KSIĄŻKI O TEMATYCE ALPINISTYCZNEJ


1. Zgodnie ze statutem Fundacji celem konkursu jest promocja działalności wydawniczej związanej z alpinizmem.

2. Środki finansowe na nagrody konkursowe mające charakter dotacji na wydanie wyróżnionej pozycji pochodzą ze środków Fundacji.

3. Dotacja będzie przyznawana raz w roku decyzją Zarządu Fundacji, który może zasięgać opinii zaproszonych recenzentów.

4. Dotacja może być spożytkowana tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów wydania zgłoszonej pozycji, co należy udokumentować kopiami faktur. Nie można jej przeznaczyć na inne cele, np. honorarium dla autora.

5. Wnioski o wsparcie, zgodnie z p. 6 niniejszego regulaminu, należy składać u Dyrektora Generalnego Fundacji do dnia 30 maja każdego roku pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Zarząd decyzje podejmie nie później, niż do dnia 15 lipca każdego roku.

6. Wniosek musi zawierać:
a. imię i nazwisko autora (redaktora pracy zbiorowej) oraz jego adres i numer telefonu (o ile żyje), a także tytuł zgłaszanej pozycji,
b. imię i nazwisko lub nazwę instytucji dokonującej zgłoszenia oraz adres i numer telefonu, w sytuacji gdy zgłoszenia dokonuje osoba inna niż autor lub instytucja (np. wydawnictwo),
c. uzasadnienie zgłoszenia wniosku,
d. w sytuacji, o której mowa w punkcie b. należy złożyć oświadczenie, że osoba (instytucja), która dokonuje zgłoszenia jest dysponentem praw autorskich (lub ewentualną deklarację autora, że zgadza się on, by w jego imieniu zgłoszenia dokonał ktoś inny),
e. kosztorys wydania zgłoszonej publikacji, wraz ze wskazaniem wydawnictwa, które kosztorys taki skalkulowało,
f. przygotowaną do wydania edycję zgłaszanej publikacji w formie elektronicznej (w formacie .pdf lub .doc - Zarząd Fundacji gwarantuje pełne poszanowanie praw autorskich),
g. numer konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja.

7. Przydział środków finansowych następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 3/4 liczby członków Zarządu Fundacji. Każdorazowo Zarząd Fundacji uzasadnia podjętą decyzję.

8. Decyzje o przyznaniu nagrody wraz z uzasadnieniem publikowane będą na stronie internetowej Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

9. Zobowiązuje się osoby lub instytucje realizujące wydanie pozycji, która uzyskała dotację, do umieszczenia w stopce redakcyjnej następującej informacji: "Książka uzyskała wsparcie finansowe Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki." wraz z logo Fundacji.

10. Decyzja Zarządu jest ostateczna.


Uchwalono w dniu 19 grudnia 2007 r.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2007-12-31 09:20 przez Jacek - org..
Podziel się:
Temat Autor Wysłane

» Konkurs Fundacji Kukuczki o dotację na wydanie książki o tematyce alpinistycznej - otwarty!

Jacek - org. 29 gru 2007 - 12:52:10Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty